Informeren in klaarheid

#Toepassingen

Informeren in klaarheid

Deugdelijk bestuur? VCS helpt de overheid in haar streven naar good governance.

Getuigenissen afspelen op een videoscherm of bewijsmateriaal projecteren in de rechtszaal. De files volgen in het verkeerscoördinatiecentrum. Controlesystemen die indringers automatisch seinen via mail of sms: de systemen van VCS dragen bij tot een efficiëntere en betere werking van overheidsdiensten.